BRL 9500 deel 01 Energieprestatieadvies

(wordt alleen afgegeven incombinatie met een maatwerkrapport)

Bij procescertificatie worden de processen binnen de organisatie beoordeeld. Wij hebben gekozen om gecertificeerd te worden op het gebied van Energieprestatieadvisering omdat wij verwachten dat de aankomende jaren de vraag naar “Verduurzaming” en “Groene MeerJarenOnderhoudsPlannen” alleen maar zal toenemen.

Als u uw appartement gaat verkopen bent u verplicht een energielabel aan te vragen en te overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Tegenwoordig wordt een energielabel een Energie-Index (EI) genoemd. De regelingen voor Energie-Indexen bij het kopen of verkopen van appartementen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn hetzelfde als bij een eengezinswoningen. Voor het afgeven van een Energie-Index houdt dit voor u in dat van de gehele woning:

  • alle vertrekken worden ingemeten en fotografisch worden vastgelegd
  • de aanwezige installatie(s) in kaart worden gebracht en compleet gedocumenteerd met foto’s van de typeplaatjes
  • de opnamegegevens worden op kantoor ingevoerd, hieruit volgt een Energie-index van de woning
  • tot slot wordt de woning in het landelijke monitoringsbestand opgenomen. Deze wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)