BRL 9500 deel 02 EPA-maatwerkrapport

Op basis van de opgestelde Energie-index (of indexen) wordt een Maatwerkadvies voor uw woning en/of voor de gemeenschappelijke ruimten bij een Vereniging van Eigenaars gemaakt. Wilt u subsidie aanvragen voor energieadvies, MJOP en/of procesbegeleiding dan kunt u slechts eenmaal subsidie aanvragen voor alleen het energieadvies, het energieadvies met procesbegeleiding en het energieadvies met een MJOP en eventueel procesbegeleiding. Eisen maatwerkrapport:

  • na 1 september 2016 opgesteld
  • opgesteld door een gecertificeerd bedrijf volgens de BeoordelingsRichtLijn (BRL) 9500 deel 02
  • bevat een nauwkeurige omschrijving van de bestaande situatie
  • heeft een technische en bouwkundige beoordeling van de schil en de installaties van het gebouw(en), ter plekke uitgevoerd
  • bevat een beschrijving van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen
  • geeft de voor- en nadelen en de keuzemogelijkheden aan per maatregel
  • laat een inschatting van de investering zien
  • geeft inzicht in de terugverdientijd van de voorgenomen investeringen
  • geeft een inschatting van de te realiseren energiebesparing
  • uitleg over het mogelijk realiseren van een zeer energiezuinig pakket of nul -op-de-meter-woning