MeerJarenOnderhoudsPlan NEN

Met NEN 2767 is de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. Onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore. Een bijbehorende registratie van gebreken en kenmerken van gebreken. De meetresultaten helpen om de MeerJarenOnderhoudsPlanning op te stellen. Daarnaast kunnen onderhoudsbudgetten worden onderbouwd. Tegelijk maakt dit dat je de gevolgen van het niet onderhouden op het juiste moment ook kunt aantonen. De conditiemeting is een belangrijk instrument voor vastgoedbeheer en –beleid. Je communiceert in alle gevallen over de (gewenste) technische kwaliteit. Juist daarbij zijn heldere, uniforme en eenduidige afspraken gewenst. De NEN 2767 bestaat uit 2 delen:

  1. NEN 2767-1: Het eerste deel geeft een beschrijving van de conditiemeting
  2. NEN 2767-2: In het tweede deel zijn de gebrekenlijsten van de meest voorkomende bouwdelen vastgelegd.