Periodieke update MeerJarenOnderhoudsPlan

Om te voldoen aan de (minimale) jaarlijkse reservering moet de jaarlijkse reservering worden gebaseerd op een MJOP. Het MJOP mag dan (wettelijk) ten hoogste vijf jaar oud te zijn, moet betrekking hebben op een horizon van ten minste tien jaar (bij Intrema MJOP’s 30 jaar) en dient iedere vijf jaar te worden vernieuwd.

Het op peil houden van een MJOP komt de betrouwbaarheid van het MJOP ten goede. Onderdelen van het object kunnen immers afhankelijk van weersinvloeden sneller of juist langzamer dan berekend in het MJOP onderhevig zijn aan technisch herstel. Het belang van het op peil houden van een MJOP wordt meestal onderschat. Ook door invloed van loon en materiaal prijsindexeringen waardoor er te korten niet op tijd worden ingeschat.

Bij een periodieke update van een Intrema MeerJarenOnderhoudsPlan NEN 2767 wordt aan de hand van het oorspronkelijke plan alle posten met het bestuur en/of technische commissie nagelopen. Posten die sneller of juist langzamer verouderen ten opzichten van het plan worden bijgesteld. Wij adviseren de VvE om het MJOP halverwege de looptijd oftewel na 2½ jaar te updaten.