BRL 5016 gecertificeerd VvE Beheerder

Bij procescertificatie worden de processen binnen de organisatie beoordeeld. Het betreft processen waarvoor de ISO normen te algemeen zijn. In ons geval alle specifieke taken die te maken hebben met het VvE Beheer. Deze taken zijn in een eisenpakketten omschreven, de zogenaamde beoordelingsrichtlijn (BRL).

Jaarlijks wordt Intrema door het audit-team van “Samen Kwaliteit Waarborgen” (SKW) geëvalueerd of de organisatie nog steeds voldoet aan beide kwaliteitsnormen. Tijdens de audits komen onder meer de onderstaande zaken aan de orde of:

  • de administratieve processen van Intrema op orde zijn en of de vennootschap nog voldoet aan de gestelde normen
  • er conform de vastgelegde procedures (kwaliteitshandboek) wordt gewerkt
  • er bij de VvE’s conform splitsingsakte wordt gewerkt
  • er de juiste adviezen worden gegeven
  • de bouwkundige status van het appartementencomplex in overeenstemming is met het MeerJarenOnderhoudsPlan!