Veel gestelde vragen

Is Intrema BV een onafhankelijk opererende organisatie?

Intrema opereert inderdaad geheel onafhankelijk.
Alle voordelen en kortingen komen rechtstreeks toe aan de opdrachtgever.

Is Intrema BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Intrema is ingeschreven bij de KvK Gooi- en Eemland.
Bij de jaarrekeningen van de besloten vennootschap wordt een samenstellingsverklaring opgesteld door een AA-accountant.

Voor welke duur worden beheerovereenkomsten afgesloten?

Contracten worden afgesloten voor een periode van één jaar met een wederzijds schriftelijke opzegtermijn van drie maanden.

Is binnen de organisatie altijd dezelfde persoon aanspreekbaar?

Doordat de medewerkers van onze front-office exact weten welke collega zij moeten benaderen bij een bepaalde vraag of voor het oplossen van een probleem, heeft u altijd te maken heeft met de juiste persoon en wordt u snel en vakkundig geholpen.

Bepaalt Intrema BV met welke organisaties/bedrijven contracten worden afgesloten?

Nee, de opdrachtgever bepaalt met wie contracten worden afgesloten en aan welke onderaannemers uit te voeren werkzaamheden worden gegund.

Staan bankrekeningen op naam van Intrema BV?

Nee, alle rekeningen staan op naam van de VvE.
De bevoegdheden op de rekeningen zijn geregeld conform de splitsingsakte.

Wat berekent Intrema BV jaarlijks per appartement(voordeur)?

Intrema rekent € 131,80 per appartement per jaar, exclusief BTW (prijspeil 2018).

Hoeveel vergadering van eigenaars worden er jaarlijks gehouden?

Er wordt jaarlijks één vergadering van eigenaars door de VvE-beheerder bijgewoond.
De kosten voor het bijwonen door een Intrema-medewerker van een extra vergadering van eigenaars worden doorbelast, prijs op aanvraag.

Is het standaard tarief inclusief de kosten voor het opstellen van een MeerJarenOnderhoudsPlan?

Nee, deze eenmalige kosten worden apart in rekening gebracht, prijs op aanvraag.

Is Intrema bereikbaar in het geval van calamiteiten?

Intrema is altijd bereikbaar via de 24-uurs storingsdienst.
Het oplossen van calamiteiten is hierdoor gewaarborgd.

Beheert Intrema BV ook kleine VvE's?

Inderdaad, voor kleine VvE's van 2 - 15 eenheden gelden speciale tarieven en voorwaarden.
Het tarief voor VvE's tot 15 eenheden bedraagt minimaal € 1.555,00 exclusief BTW (prijspeil 2019).
Intrema voert dan dezelfde beheertaken uit als bij grotere VvE's met als uitzondering dat er géén vergaderingen worden bijgewoond door de VvE-beheerder.