Mijn Intrema (voor alle eigenaars)

Eigenaren kunnen gebruik maken via de website https://www.intrema.nl/ van “Mijn Intrema”. Voor bestuursleden is er ook de mogelijkheid om de “ZyLAB webportal” te gebruiken. Via de “Mijn Intrema” knop (rechts boven op onze website https://www.intrema.nl) komen de onderstaande mogelijkheden ter beschikking:

  • Eigenaren kunnen zelf hun persoonlijke gegevens wijzigen en voorkeuren instellen
  • Aangeven of correspondentie zoals uitnodigingen, facturen, etc. per e-mail of per post wordt ontvangen
  • Het wel of niet weergeven van persoonlijke gegevens op de eigenaarslijsten wegens privacyoverwegingen

Daarnaast kunnen alle eigenaren de actiepunten van de VvE volgen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld acties die zijn uitgezet om een lekkage te verhelpen of een storing op te lossen. Het bestuur kan de financiële gegevens inzien en eventueel ter beschikking stellen voor eigenaren en de factuurcontrole vindt u ook op de website. Er zijn diverse fomulieren die u voor de eigenaren op de site kunt zetten net als de documenten van de VvE zoals de splitsingsakte, notulen, vergaderstukken en andere documenten. U kunt de gehele website inrichten zoals u wenst.