Mijn Intrema (voor alle eigenaars)

Eigenaren kunnen gebruik maken via de website https://www.intrema.nl/. Via de “Mijn Intrema” knop (rechts boven op onze website) komen de onderstaande mogelijkheden ter beschikking:
(instellingen)

  • Eigenaren kunnen zelf hun persoonlijke gegevens wijzigen en voorkeuren instellen,
  • Aangeven of correspondentie zoals uitnodigingen, facturen, etc. per e-mail of per post wordt ontvangen,
  • Het wel of niet weergeven van allerlei persoonlijke gegevens op de eigenaarslijsten wegens privacyoverwegingen.

(raadplegen en opvragen, vrij te geven door het bestuur)

  • Archief; met financiële stukken, juridische documenten, notulen, overeenkomsten, technische documentatie en verzekeringen,
  • Nieuws en media; met een prikbord voor bestuursmededelingen, Nieuwsbrieven, foto’s en de laatste mededelingen van Intrema BV,
  • Boekhouding (wekelijks up-to-date); balans, exploitatiecijfers, grootboek, crediteuren, debiteuren, vergelijkende cijfers begroting ten opzicht van actuele cijfers, en de cijfers van het actuele jaar ten opzichte van het vorig boekjaar,
  • Formulieren en overzichten; alle denkbare standaard formulieren en overzichten,
  • Factuurcontrole; goedkeuring van crediteurenfactuur door het bestuur of een aangewezen functionaris,
  • Vergaderingen; alle vergaderstukken van de vergaderingen van eigenaars en in PDF te downloaden,
  • Actiepunten; alle eigenaren kunnen de actiepunten van de VvE en hun eventueel eigen openstaande actiepunt(en) volgen. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld acties die zijn uitgezet om een lekkage te verhelpen of een storing op te lossen.

Het bestuur kan de gehele website inrichten zoals de VvE dat wenst.