Certificering van uw VvE

Een VvE kan gecertificeerd worden op basis van een door SKW Certificatie uitgevoerd Toelatingsonderzoek. Het toelatingsonderzoek beoordeelt het bestuurlijk functioneren van de VvE en de bouwkundige kwaliteit van het gebouw. Afhankelijk van het resultaat wordt aangegeven welke acties de vereniging nog dient te ondernemen:

  • acties die moeten plaatsvinden vóór certificaatverlening,
  • acties die uitgevoerd dienen te zijn binnen drie maanden na certificaatverlening
  • acties die moeten plaatsvinden voor het eerst volgende herhalingsonderzoek.

Bij een herhalingsonderzoek wordt getoetst of de gecertificeerde VvE nog aan de eisen voldoet en of de te nemen maatregelen ook daadwerkelijk door de VvE tijdig zijn uitgevoerd. Het VvE certificaat kent twee typen herhalingsonderzoek te weten een onderzoek naar het bestuurlijk functioneren en een onderzoek naar de bouwkundige staat van het pand. Voor VvE’s die alle activiteiten bij Intrema hebben ondergebracht geldt een speciaal certificatietarief van € 60,00 exclusief BTW (SKW site 2021) voor zowel het toelatingsonderzoek als de jaarlijkse herhalingsonderzoeken.