Dagelijks / bouwkundig

 1. Het in samenwerking met het bestuur of de technische commissie opstellen van een klein onderhoudsplan, onder meer omvattende:
  • het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten
  • de technische installaties, zoals liften, hydrofoor en automatische deuren
  • het groenonderhoud (indien van toepassing).
 2. Het adviseren bij- en het aanvragen van offertes voor de (onderhouds)contracten en reparatieopdrachten. Om belangenverstrengeling te voorkomen heeft Intrema BV géén commerciële binding met bedrijven of instanties. Het bestuur geeft aan bij welke leveranciers offertes aangevraagd moeten worden.
 3. Het na goedkeuring van het bestuur afsluiten van onderhoudscontracten. Om problemen met de technische installaties te voorkomen of snel te verhelpen worden afspraken met bedrijven gemaakt.
 4. Het administratief ondersteunen bij werkzaamheden in het kader van zelfwerkzaamheid van bestuur of eigenaren ten einde de onderhoudskosten te verminderen.
 5. Het in behandeling nemen van storingen en klachtmeldingen met betrekking tot de gemeenschappelijke voorzieningen. Buiten de normale kantooruren kunnen urgente meldingen worden gedaan bij onze professionele meldkamer.
 6. Het coördineren van onderhoudswerkzaamheden aan de gemeenschappelijke gedeelten, zaken of voorzieningen.
 7. Het op verzoek inspecteren van de gemeenschappelijke delen, het verstrekken van adviezen en het evalueren van de lopende onderhoudscontracten.
 8. Het op verzoek van het bestuur behandelen van onderhoudszaken binnen de verstrekte garantietermijn.
 9. Indien van toepassing het assisteren van de technische commissie bij:
  • het verzorgen van offerteaanvragen
  • het beoordelen van offertes
  • het voorbereiden en het in opdracht geven van werkzaamheden.