Vergaderbegeleiders

Intrema werkt met een pool van vergaderbegeleiders die vergaderingen van eigenaars bijwonen, notuleren en indien gewenst de vergadering voorzitten.