Vacatures

Wij zijn per direct op zoek naar kandidaten voor de vacature(s) van:

Vergaderbegeleider
In onze pool van vergaderbegeleiders hebben wij nog plaats voor een enthousiaste medewerker. Wij zoeken iemand die kennis heeft van VvE beheer, liefst vergaard door zelf bestuurslid van een VvE te zijn geweest.

Wanneer u beschikt over de nodige mensenkennis en u affiniteit heeft op het financiële- en het bouwkundige vlak en u daarnaast kennis heeft van het splitsingsrecht, dan kunt u reageren.
Na een interne inwerkperiode waarbij aandacht wordt besteed aan alle voornoemde facetten van het VvE beheer bent u gereed om zelfstandig als afgevaardigde van Intrema bv Vergaderingen van Eigenaars bij te wonen en assisteert u het bestuur daarbij. Waar nodig worden de door Intrema bv opgestelde stukken toegelicht en worden vragen daarover beantwoord. Op verzoek van een bestuur leidt de vergaderbegeleider de vergadering en zorgt dat deze in goede banen wordt geleid. Daarnaast maakt de vergaderbegeleider een schriftelijk verslag van de vergadering.
De vergaderbegeleider krijgt per bijgewoonde vergadering een vaste vergoeding waarvan de voorbereidingstijd, reistijd, verslaglegging (notulen) en het rapporteren van tijdens vergadering gemaakte afspraken, deel uitmaken.
Van belang is dat u beschikt over een inschrijving in de Kamer van Koophandel en dat u beschikt over een BTW nummer.

===================================================================================================================================================================

Doorlopende vacature stageplek
Op de financiële afdeling hebben wij altijd plek voor 1 stagiair. Een stagiair wordt bij ons vol ingezet voor alle werkzaamheden binnen de financiële afdeling. Lijkt het je leuk om bij ons stage te lopen?
De volgende werkzaamheden komen aan de orde:

  • boeken inkoopfacturen,
  • boeken bankafschriften,
  • verwerken van kasmutaties,
  • maken verkoopfacturen,
  • memoriaal boekingen,
  • dagelijks scannen, het digitaal archiveren van de geboekte documenten (facturen, bankafschriften e.d.),
  • benoemen van de gescande documenten,
  • diverse inpakwerkzaamheden.

===================================================================================================================================================================

Geïnteresseerd, stuur uw motivatie en CV per post naar het volgende adres of per e-mail:
Stuur uw reactie naar: management@intrema.nl

Intrema bv t.a.v. PZ zaken, mevrouw K. Meijnen
Postbus 74
3925 ZH Scherpenzeel (GLD)
telefoon: 033-2778542