Groen MeerJarenOnderhoudsPlan

Voor VvE’s is het wettelijk verplicht om een onderhoudsreserve te hebben of een deugdelijk MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Intrema heeft eigen bouwkundigen in huis die zelf een MJOP op kunnen stellen. Tevens is de bouwkundige van Intrema EPA gecertificeerd, hetgeen inhoudt dat hij een Groen MeerJarenOnderhoudsPlan (G-MJOP) met maatwerkadviezen kan opstellen waarmee uw VvE subsidie kan aanvragen. Het aanvragen van subsidies kan een VvE alleen met een MeerJarenOnderhoudsPlan opgesteld door een BRL 9500-01/02 gecertificeerd bedrijf. Er moeten tenminste 2 verduurzaming-maatregelen direct op de planning staan. Bij verduurzaming moet u denken aan isolatie van het dak, spouwmuurisolatie, zonnepanelen, het aanbrengen van een warmtepompinstallatie, etc. Onze EPA adviseur kan deze mogelijkheden voor uw VvE in kaart brengen.

Voor meer informatie over het opstellen van een Groen MeerJarenOnderhoudsPlan en voor het opvragen van een offerte, neemt u dan met ons op.