Verbonden (Centraal Beheer) verzekeringsbemiddelaar

De AFM (Autoriteit Financiële Markt) heeft duidelijk gemaakt in de berichtgeving van 29 september 2014 dat een VvE beheerder niet zonder een assurantievergunning mag bemiddelen en adviseren in verzekeringen. Centraal Beheer heeft Intrema BV als beheerder van VvE’s de mogelijkheid gegeven om Verbonden Bemiddelaar te worden van Centraal Beheer voor de gebruikelijke verzekeringen van de VvE. Men moet dan wel over voldoende kennis beschikken. Centraal Beheer heeft daar een syllabus en examen voor ontwikkeld.
Aan de orde komt:

  • hoe inventariseer ik risico’s van VvE’s?
  • welke maatregelen helpen om het risico te beperken.
  • welke verzekeringen zijn er voor de VvE.
  • wat is er naast brand nog meer verzekerd op een opstalverzekering?
  • wat is het verschil tussen een algemene- en een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering?
  • wat doet de beheerder bij een verzekerde schade?
  • wat zijn de taken en bevoegdheden van de beheerder bij het sluiten van een verzekering voor de VvE.
    (Intrema BV heeft op dit moment 6 verbonden verzekeringsbemiddelaars)